Θέσεις Εργασίας


H ΑΚΜΗ Κατάρτιση & Εκπαίδευση Α.Ε. (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2) με μακρόχρονη παρουσία στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη:

Στελέχη Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Κατάρτισης (ΕΣΠΑ)
(Κωδικός Θέσης: Κ03)


Αρμοδιότητες θέσης:

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοικητική Υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ανέργων & εργαζομένων.
Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
 • Αποδεδειγμένα τουλάχιστον ετήσια εμπειρία στην Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – MS Office
 • Καλή γνώση Αγγλικής
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε εκπαίδευση ενηλίκων ή συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και τη συγγραφή τεχνικών προσφορών
 • Προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
Η εταιρεία προσφέρει:
 • Μόνιμη απασχόληση και συνεχή εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες και προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον
Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akmicv@akmi-kek.gr

Σχόλια