Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Εργαζόμενων στον Ιδιωτικό ΤομέαΗ ΑΚΜΗ Κατάρτιση – Εκπαίδευση Α.Ε., μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικης Αλυσιδας» πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης για εργαζόμενους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:
  1. Την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών το κάθε ένα.
  2. Την πιστοποίηση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, από την TUV Hellas.
Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

Πρόγραμμα Ώρες Θεωρίας Ώρες Πρακτικής
Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 80 0
Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης 80 0
Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων 64 16
Πωλητής Λιανικής 80 0
Merchandisers 80 0

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι πολλαπλά:
  • Επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους
  • Συμμετέχουν εντελώς δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης Για όσους δεν καταφέρουν να λάβουν την πιστοποίηση από την πρώτη εξέταση, υπάρχει και η δυνατότητα επανεξέτασης.
  • Λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.
  • Διευκολύνεται η προσαρμογή τους σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας
  • Βελτιώνεται η απασχολησιμότητά τους
  • Ανταποκρίνονται με επιτυχία στα εργασιακά τους καθήκοντα
https://www.akmi-kek.gr/programmata-katartisis/pistopoihsh-logistics 

Σχόλια