Κατάρτιση Ανέργων στην Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΗ ΑΚΜΗ Κατάρτιση Εκπαίδευση Α.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στους νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια κατά μέσο όρο 250 ώρες, εκ των οποίων 180 έως 220 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 30 έως 40 ώρες πρακτική άσκηση.

Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα κατάρτισης, είναι πέντε ευρώ (5€/) και έως 1.250€ για την πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος.

https://www.akmi-kek.gr/programmata-katartisis/katartisi-anergwn-perifereia-kentrikis-makedonias

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου