Επιδοτούμενα Σεμινάρια


Επιδοτούμενα Σεμινάρια

( Με εκπαιδευτικό επίδομα για τους καταρτιζόμενους )
Για επιχειρήσεις που απασχολούν 1 - 25 εργαζομένους 

[ Νέα εγκύκλιος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 2015 ]

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. σε συνεργασία με ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (Συλλόγους – Συνδέσμους – Ενώσεις κ.λ.π.)
θα υλοποιήσει και φέτος ένα ευρύ Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης, για το προσωπικό των μικρών επιχειρήσεων.
 
Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα και έχουν την δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν δωρεάν όλοι οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 – 25 άτομα ασφαλισμένα στο Ι.Κ.Α. Οι επιχειρήσεις ουδεμία οικονομική υποχρέωση αναλαμβάνουν, οι δε εργαζόμενοι, που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα 160€, ανά σεμινάριο 32 ωρών.

Για τη πληρέστερη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων τα σεμινάρια θα γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας
στις εκπαιδευτικές δομές της εταιρείας ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. – Μαυροκορδάτου 1-3, Αθήνα.


Οι εγγραφές άρχισαν ήδη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σχόλια